Koagulator DOCTANZ 150

-wyświetlacz sprawdza moc wyjściowej wskazana przez cyfry na wyświetlaczu
-posiada następujące funkcje: koagulację kontaktową, cięcie z koagulacją - blend oraz samo cięcie, koagulacja bipolarna, Blend 1 cięcie z koagulacją, koagulacja sprayowa.
-aparat posiada tryb auto przy pomocy klawisza cięcia o koagulacji, można ciąć i koagulować za pomocą rączki Dwuprzyciskowej i Podwójnego Przełącznika Nożnego.
-urządzenie posiada swobodne przełączanie pomiędzy trybami Auto/Ręcznym
-wykrywanie automatyczne częstetliwość mocy wejściowej (50Hz / 60Hz) 
-przytrzymanie klawisza kilka sekund na urządzeniu spowoduje zmianę mocy wyjściowej na widocznym wyświetlaczu 1W aby ułatwić przejście z poziomu niskiego na wysoki
-rączka dwuprzyciskowa powoduję funkcję zdalną wyboru cięcia lub koagulacji, natomiast przełącznik nożny ma zmianę pomiędzy cięciem a koagulacją
-przełącznik nożny zmienia pomiędzy cięciem a  koagulacją
-funkcja koagulacji Bipolarna wyłączana Przełącznikiem Nożnym.
-mikroprocesor wyrównuje i pozwala ustabilizować moc wyjściową
-wszystkie procesy różną się od siebie na podstawie sygnału dźwiękowego oraz świecących diod
-przez tryby dźwiękowe można rozróżnić na jakim procesie znajduje się zabieg, dzięki temu można rozróżnić każdy tryb
-jeżeli przestrzeń pomiędzy płytką a pacjentem jest za blisko, to elektroda monitoringu zwrotnego informuje na podstawie dźwięku, że jest problem i zatrzymuje zadanie aby uniknąć poparzenia 
-wybrane moce wejściowe zostają wyświetlone po ponownym włączeniu urządzenia