Koagulator DOCTANZ 80 i Koagulator DOCTANZ 100

Aparat do elektrochirurgii, diatermii elektrochirurgicznej pozwala na wykonanie zabiegów chirurgicznych od podstawowych zabiegów po bardzo skomplikowane.

Cechy aparatu:

  • wyświetlacz sprawdza moc wyjściowej wskazana przez cyfry na wyświetlaczu
  • posiada następujące funkcje: koagulację kontaktową, cięcie z koagulacją - blend oraz samo cięcie, koagulacja bipolarna.
  • przytrzymanie klawisza kilka sekund na urządzeniu spowoduje zmianę mocy wyjściowej na widocznym wyświetlaczu 1 W aby ułatwić przejście z poziomu niskiego na wysoki
  • rączka dwuprzyciskowa powoduję funkcję zdalną wyboru cięcia lub koagulacji, natomiast przełącznik nożny ma zmianę pomiędzy cięciem a koagulacją
  • przełącznik nożny włącza funkcję koagulację biopolarną
  • mikroprocesor wyrównuje i pozwala ustabilizować moc wyjściową
  • wszystkie procesy różną się od siebie na podstawie sygnału dźwiękowego oraz świecących diod
  • przez tryby dźwiękowe można rozróżnić na jakim procesie znajduje się zabieg, dzięki temu można rozróżnić każdy tryb
  • jeżeli przestrzeń pomiędzy płytką a pacjentem jest za blisko, to elektroda monitoringu zwrotnego informuje na podstawie dźwięku, że jest problem i zatrzymuje zadanie aby uniknąć poparzenia 
  • wybrane moce wejściowe zostają wyświetlone po ponownym włączeniu urządzenia
Koagulator DOCTANZ 80            3 790,00 brutto
Koagulator DOCTANZ 100            4 130,00 brutto

Skontaktuj się z naszym działem sprzedażowym aby uzyskać wszelkie informacje na temat powyższego produktu.